Dom > o nas > črevesja in pogoji

Zhejiang Mesa Sanitarna Co., Ltd.

Pogoji


1.GENERALNA

1.1 MESA Bath Inc. ("MESA" ali "naš") vzdržuje spletno stran www, mesashower.com in vse povezane spletne strani, vključno z www.zjmesa.com, za zabavo, obveščanje, izobraževanje in komuniciranje uporabnikov spletnih strani (" vi "ali" vaš ").

1.2 Vašim dostopom in uporabo spletnih mest ter sporočil, informacij, podatkov, besedila, grafike, slik, fotografij, ilustracij, programske opreme ali druge vsebine, ki je na voljo prek spletnih strani (skupaj, "vsebina") veljajo ti pogoji in pogoji ( »Določila in pogoji«) in vse veljavne zakone. Z dostopanjem do spletnih mest in brskanjem sprejemate pogoje in pogoje brez omejitev ali kvalifikacij. Če se ne strinjate s pogoji in določili, ne smete uporabljati spletnih mest ali dostopati do vsebine.

1.3 Če imate vprašanja glede katerega koli od teh pogojev in pogojev, prosimo, pošljite zahtevek za pojasnilo MESA s priloženim obrazcem za podporo.


2.PRAVNITVE IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI
2.1 Medtem ko MESA poskuša vključiti ažurne in točne informacije na spletnih straneh, so spletne strani in vsebina zagotovljene "KAKO JE" in kot na voljo in vsak dostop do, uporaba, sprememba ali zanašanje na spletne strani in vaša vsebina je edino tveganje. MESA in njegovi partnerji, dajalci licenc, zastopniki, ponudniki vsebin, ponudniki storitev, zaposleni, uradniki, direktorji ali predstavniki ("predstavniki MESA") na noben način ne jamčijo za točnost takšnih informacij niti zastopniki MESA niti MESA ne prevzemajo nobene odgovornosti ali odgovornosti za kakršne koli napake ali opustitve, ki jih vsebujejo spletne strani, saj predstavniki MESA in MESA ne morejo in ne jamčijo in ne izrecno zavračajo vseh predstavitev, jamstev, zavez in pogojev, izrecne ali implicitne, z uporabo prava ali drugače, s v zvezi s spletnimi stranmi ali vsebino, vključno z: (i) vsemi implicitnimi jamstvi in pogoji trgovske prodaje, prodajne kakovosti ali primernosti za kateri koli posebni namen ali nekršitve ali kakršnih koli implicitnih navedb ali jamstev, ki izhajajo iz izvajanja, poteka trgovanje ali uporaba trgovine; (ii) da bodo spletne strani ali vsebine ustrezale vašim zahtevam (ali vaši organizaciji ali podjetju) ali bodo združljive s svojim računalnikom ali z njim povezano opremo, fotografsko opremo ali programsko opremo; (iii) da so spletne strani ali vsebine točne, veljavne, zanesljive, verodostojne, aktualne ali popolne; (iv) da bodo spletne strani še naprej delovale, delovale brez prekinitev ali brez napak; ali (v) da brskanje po vsebini, ki je prikazano na spletnih straneh, ne bo kršilo pravic tretjih oseb, ki niso v lasti MESA.

2.2 Poleg tega predstavniki MESA in MESA ne predstavljajo ali ne jamčijo, da so spletne strani ali vsebina primerne ali dostopne za uporabo na kateri koli lokaciji. Prepovedano je dostopanje do spletnih mest ali vsebine z lokacij, kjer je njihova vsebina nezakonita. Tisti, ki se odločijo za dostop do spletnih mest ali vsebin z lokacij, ki niso Kanade, to storijo na lastno pobudo in so odgovorni za skladnost z lokalnimi zakoni.

2.3 Vi ste edini odgovorni in odgovorni za vse terjatve in zahteve katere koli druge osebe, ki izhajajo iz ali so povezane z vašo uporabo spletnih mest, spremembami uporabnikov (kot so opredeljene spodaj v razdelku 6.1) ali vsebine; vaša kršitev določil in pogojev; kršitev ali kršitev pravic drugih; ali kršitev veljavnega civilnega ali kazenskega prava. Predstavniki MESA in MESA se odrekajo vse odgovornosti in odgovornosti v zvezi s temi zadevami.

2.4 Soglašate, da ste izključno odgovorni za dejanja in sporočila, ki se izvajajo ali prenašajo med uporabo spletnih strani, spremembami uporabnikov in vsebine ter da boste ravnali v skladu z vsemi zakoni, ki veljajo ali se lahko nanašajo na vašo uporabo ali dejavnosti na na spletnih straneh ali v zvezi z vsebino ali uporabniškimi spremembami. MESA lahko preiskuje dogodke, ki lahko vključujejo kršitve takih zakonov, in lahko vključujejo in sodelujejo z organi kazenskega pregona pri pregonu uporabnikov, ki so vpleteni v takšne kršitve. MESA si pridržuje pravico, da kadar koli razkrije kakršne koli informacije (vključno z vašimi osebnimi podatki) glede uporabe vaše spletne strani ali vsebine (vključno z vsemi zaznavnimi kršitvami veljavne zakonodaje), v vsakem primeru, kot je dovoljeno ali zahtevano v veljavni zakonodaji, vključno s potrebnih za izpolnjevanje zahtev, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.

2.5 Vaše brskanje po spletnih straneh se izvaja na lastno odgovornost. Niti MESA niti katera koli druga stranka (vključno s predstavniki MESA), ki sodelujejo pri ustvarjanju, izdelavi ali posredovanju spletnih strani, odgovarjajo za kakršnokoli izgubo ali škodo (vključno z neposredno, naključno, posledično, posredno, zgledno, posebno ali kaznovalno škodo), ki izhaja iz ali v povezavi z vašim dostopom do ali uporabo ali morebitnimi nevšečnostmi, zamudo pri dostopu do spletne strani, vsebino, spremembo uporabnika, kakršno koli vsebino katere koli povezane spletne strani ali neuspeh teh spletnih mest (vključno z škode, utrpele zaradi izpustov ali netočnosti na takšnih spletnih straneh ali vsebini, ali posredovanje zaupnih ali občutljivih informacij na takšna mesta ali iz njih), čeprav so bili predstavniki MESA ali MESA obveščeni o možnosti takšne škode ali izgube ali škoda ali izgube je bila predvidljiva.

2.6 Poleg tega predstavniki MESA in MESA ne prevzemajo nikakršne odgovornosti in niso odgovorni za kakršno koli škodo ali viruse ali drugo zlonamerno ali uničujočo kodo, ki bi lahko okužila računalniško opremo (ali vašo organizacijo ali podjetje) ali drugo lastnino na račun vašega dostopa do, uporabe, nalaganja ali brskanja na spletnih mestih, vsebini ali uporabniških spremembah. Vaši so odgovorni za izvajanje zadostnih postopkov in kontrolnih točk, da bi zadostili vašim posebnim zahtevam za preprečevanje takšne onesnaževalne ali destruktivne kode ter za točnost vnosa in izhoda podatkov ter za vzdrževanje zunanjih sredstev za spletne strani za obnovo izgubljenih podatkov .


2.7 V najkrajšem možnem obsegu, ki je dovoljena z zakonom, MESA ne prevzema nikakršne odgovornosti glede pooblaščenih inštalaterjev tretjih proizvajalcev izdelkov MESA. MESA sprejema razumne ukrepe za usposabljanje pooblaščenih inštalaterjev tretjih oseb, vendar so ukrepi, opustitve, napake in malomarnosti zunaj nadzora MESA in so edina in izključna odgovornost pooblaščenega tretjega proizvajalca. MESA ne podpira, jamči ali ne prevzema odgovornosti za delo katerega koli od pooblaščenih ponudnikov tretjih oseb ali njihovih zastopnikov ". Vsakdo, ki ste ga pooblastili za pooblaščenega namestnika za delo, bo izključno med vami in to tretjo osebo, nikakor pa ne bo MESA stranka ali odgovorna za tako opravljeno delo. Vsaka garancija pooblaščenega inštalaterja tretje osebe se lahko razlikuje. MESA ni odgovoren za garancije, ki jih izvajajo tretje osebe, ampak samo lastno garancijo kot proizvajalca svojih izdelkov.


2.8 Seznam pooblaščenih inštalaterjev tretjih oseb je naveden samo za vaše udobje in vključitev namestnika tretje osebe na ta seznam ne pomeni priporočila MESA. Vsak tretji namestitveni program je samostojna poslovna skrb, zato morate opraviti katero koli raziskavo ali preiskavo, za katero menite, da je to potrebno, preden se lotite pogodbe z enim ali več takšnimi inštalaterji tretjih oseb.


3. SPREMEMBE SPLETNIH STRANI

3.1 MESA lahko kadarkoli spremeni te pogoje in pogoje. Vse take revizije vas obvezujejo in bi zato morali redno obiskati to stran, da si ogledate takratne veljavne pogoje in pogoje. Prosimo, preverite te pogoje in pogoje vsakič, ko obiščete spletno mesto, saj velja za takšen obisk trenutna različica teh splošnih pogojev. Če katerikoli izraz, pogoj ali kakršna koli sprememba pogojev in pogojev ni sprejemljiva za vas, morate takoj prekiniti uporabo spletnih mest. Vaša nadaljnja uporaba spletnih mest po tem, ko bodo objavljene kakršne koli takšne spremembe, je sprejetje teh sprememb. Določila in pogoji se uporabljajo izključno za vašo uporabo spletnih strani in ne spreminjajo pogojev ali kakršnih koli drugih sporazumov, ki jih imate z MESA.

3.2 MESA lahko kadar koli brez predhodnega obvestila ali odgovornosti in iz katerega koli razloga prekine, spremeni, začasno prekine ali prekine kateri koli vidik spletnih mest. MESA si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli brez predhodnega obvestila popravi morebitne napake ali opustitve katerega koli dela spletnih strani, vendar potrjuje, da to ni dolžna storiti. MESA in njegovi ponudniki storitev bodo imeli tudi pravico, da prekinejo uporabo vaše spletne strani, kot je navedeno spodaj pod naslovom "Prenehanje uporabe"


4. KOMUNIKACIJE
4.1 Ob upoštevanju veljavne zakonodaje (in, v primeru osebnih podatkov, zahteve iz Izjave o zasebnosti (kot je opredeljeno spodaj v oddelku 10.1), vsa sporočila, ki jih pošljejo ali vam pošiljajo prek spletnih mest ali MESA, ne glede na to, ali jih zahteva MESA ali drugače , so v nezaupni podlagi in MESA lahko uporablja in razkrije vsebino vsakega takega sporočila, vključno z vsemi zamislimi, izumi, pojmi ali izkušnjami, ki so tam razkrite, za kakršen koli namen, vključno z razvojem, proizvodnjo in / ali trženjem blago in storitve. strinjate se, da v takih sporočilih ne boste uveljavljali nikakršne lastninske pravice (vključno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, patentom, nelojalno konkurenco, moralno pravico ali implicitno pogodbo) in se s tem odpovedujete takim moralnim pravicam v korist MESA kot kot tudi pravico do prejema kakršnega koli finančnega ali drugega nadomestila v zvezi s takšnim sporočilom.

4.2 Poleg tega MESA ne sprejema ali obravnava neželenih idej, predlogov ali drugih materialov v nobeni obliki (»neželene predloge«), vključno z neželenimi idejami za nove oglaševalske akcije, nove promocije, nove ali izboljšane izdelke ali tehnologije, izboljšave izdelkov, procesov, materialov, tržnih načrtov ali novih imen izdelkov. Če MESA drugače ne določi drugače, prosimo, ne pošiljajte neželenih idej, vključno z izvirnimi ustvarjalnimi deli, predlogi ali drugimi deli. Namen tega je preprečiti morebitne nesporazume ali spore, če se MESA proizvodi ali tržne strategije morda zdijo podobne idejam, predloženim MESA. Če kljub naši zahtevi, da nam ne pošljete neželenih idej, še vedno pošljete takšne neželene predloge, nato pa ne glede na vsebino vašega sporočila MESA, se strinjate, da:
MESA prenesete, dodelite in posredujete vsem vsem svetovnim pravicam, naslovu in interesu neželenih idej, ki so brezplačni in brez vsakršnih obremenitev, tudi v zvezi z vsemi pravicami intelektualne lastnine, ne da bi vam bilo ali bi bilo treba plačati odškodnino brez kakršne koli odgovornosti in brezplačno od katere koli obveznosti zaupanja ali drugih dolžnosti s strani MESA ali njegovih naslednikov ali dodeljevalcev; in
vi zastopate in jamčite, da se boste odpovedali vsem moralnim pravicam (vključno s pravico, da se pridružite neželenim idejam) v neželenih zamislih ob predložitvi na katerokoli spletno stran ali MESA.

4.3 Vse informacije, ki jih posredujete prek spletnih mest ali v zvezi s katerim koli predloženim gradivom, morajo biti resnične, točne, aktualne in popolne ter jih po potrebi nemudoma posodobiti ob vsaki spremembi takih informacij.

4.4 MESA in njegovi ponudniki storitev se bodo zanašali na podatke, ki jih navedete. Odgovorni boste za morebitno izgubo, škodo ali dodatne stroške, ki bi jih lahko, MESA ali njegovi ponudniki storitev ali drugi, povzročili zaradi vaše predložitve lažnih, nepravilnih ali nepopolnih informacij ali neupoštevanja vseh informacij, ki ste jih pošljite prek spletnih strani.


5. DOVOLJENE UPORABE
5.1 Imate neizključno, neprenosljivo, nepodprto, preklicno, omejeno licenco, ki jo je mogoče kopirati, prenesti, prikazati na svojem računalniku, natisniti in uporabiti vsebino samo za informativne namene in izključno za: ( a) svojo osebno uporabo; ali (b) interni uporabi vaše organizacije ali podjetja. Razen kot je določeno v tej prilogi, ni dovoljena nobena druga uporaba.

5.2 Vse pravice, ki jih pogoji in določila niso izrecno dodeljeni, so rezervirani za MESA.


6. OMEJENE UPORABE
6.1 Vsebino ne sme spremeniti iz obrazca, kot je predstavljen na spletnih mestih, ne da bi pri tem potrdil vir tako spremenjene vsebine ("Spremembe uporabnika"). Vsaka sprememba uporabnika se izvede izključno v obsegu, ki je potreben za prilagoditev vsebine na svojo osebno rabo, za uporabo vaše organizacije ali podjetja v skladu z oddelkom 5.1 zgoraj. Vsaka sprememba uporabnika ne sme spreminjati, urejati ali izbrisati nobene avtorske pravice, blagovne znamke, trgovskega imena, storitvenega znaka ali kakršnega koli drugega lastnega obvestila ali legende, ki se pojavlja na kateri koli vsebini.

6.2 Ne smete:
vključite katero koli vsebino v ali s katerim koli izdelkom ali storitvijo, ki jo vi ali vaša organizacija ali družba ustvarja ali distribuira, razen če se MESA drugače strinja s pisnim soglasjem;
kopirajte katero koli vsebino na svojo ali na katero koli drugo spletno stran, razen če se MESA drugače strinja pisno;
uporabite spletne strani na kakršenkoli način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil, zmanjšal, vplival na varnost, negativno vplival na delovanje ali drugačno zlorabo sistemskih virov spletnih mest, računov, strežnikov, omrežij, povezanih ali povezanih spletnih mest, ki so povezani dostop do spletnih strani (vključno z nalaganjem, objavo ali kako drugače posreduje računalniške viruse, trojanske konje, črve ali druge datoteke ali računalniške programe, ki so lahko škodljivi, moteči ali uničujoči ali ki lahko povzročijo nerazumno ali nesorazmerno veliko obremenitev na spletnih mestih Infrastrukturo spletnih strani ali uporabo katerega koli robota, pajka ali drugega samodejnega programa ali naprave ali ročnega postopka za spremljanje, kopiranje, povzemanje ali drugače pridobivanje informacij s spletnih strani ali vsebine v celoti ali delno);
uporabite spletne strani, vsebino ali uporabniške spremembe na kakršen koli način, ki krši zakonske pravice katere koli druge osebe (vključno z zasebnostjo in osebnostnimi pravicami, avtorskimi pravicami, morskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine), ki je nezakonita in ki krši vsako pravico MESA, njegovi partnerji, dajalci licenc, ponudniki vsebin, ponudniki storitev ali izvajalci, ki so v določilih in določilih prepovedani (vključno z dostopom do spletnih mest s katere koli lokacije, kjer je tak dostop nezakonit ali prepovedan), to je neetično, nespodobno, žaljivo , obrekljivo, zavajajoče, goljufivo, zavajajoče, škodljivo, zlorabo, grožnje, vulgarne, lažne, pornografske, obscene, spolno eksplicitne, seksistične, rasistične, sovražne, žaljive, nadlegovalne, invazivne zasebnosti drugih (to vključuje objavo kakršnih koli materiali, ki prikazujejo, spodbujajo, označujejo, zagovarjajo ali spodbujajo kakršno koli takšno ravnanje), ki je drugače sporno ali ki ne spoštuje zakonitih pravic in interesov drugih ;
uporabite spletno mesto, vsebino ali uporabniške spremembe v kakršnem koli usklajevanju podatkov ali rudarjenju podatkov, vključno z zbiranjem ali uporabo podatkov o drugih uporabnikih (vključno z njihovimi e-poštnimi naslovi) brez njihovega soglasja;
objavite ali pošljite katerikoli material spletnim stranem, ki bi kršili kakršne koli omejitve, določene v določilih in pogojih;
razen če se MESA drugače ne strinja v pisni obliki, uporablja spletne strani za komercialne namene ali dejavnosti, razen za vstop v trgovinske posle z MESA, vključno z: (i) prodajo ali ponudbo za prodajo katerega koli blaga ali storitev; (ii) spodbujanje oglaševalcev ali sponzorjev; (iii) izvajanje natečajev, iger na srečo ali iger na srečo ali ponujanje nagrad, nagrad ali kakršnih koli drugih spodbud za vsako osebo; (iv) prikazovanje reklamnih ali sponzorskih pasic, vključno s tistimi, ki jih ustvarjajo storitve za izmenjavo pasic ali povezav; (v) pridobivanje donacij; ali (vi) uporaba nepooblaščene ali nenaročene neželene pošte, neželene pošte, verižnih črk, piramidnih shem ali kakršne koli druge oblike pridobivanja; ali
uporabite spletne strani na kakršen koli način, ki: (i) lahko škoduje, ogroža, nadleguje, zlorablja ali ustrahuje katero koli drugo osebo na kakršen koli način ali vključuje materiale, ki prikazujejo, oglašujejo, spodbujajo, označujejo, zagovarjajo ali nagibajo k spodbujanju storitve kaznivega dejanja ali druge nezakonite dejavnosti, nasilje, sovraštvo, krutost ali diskriminacijo posameznikov ali skupin iz kakršnega koli razloga ali kakršnega koli krutega ravnanja z živalmi; (ii) razvrstijo ali amortizirajo ime in ugled MESA, vse oznake (kot so opredeljene tukaj), partnerji, dajalci licenc, ponudniki vsebin, ponudniki storitev ali izvajalci storitev, kot je ustrezno; (iii) posegati v uporabo ali uživanje spletnih strani ali spleta na drugih osebah na splošno; (iv) povzroči izogibanje ali kršitev avtentikacije uporabnika, gesla, varnostnih ali kontrolnih ukrepov v zvezi s spletnimi stranmi ali drugimi internetnimi viri ali računalniškim sistemom; (v) prikriti ali napačne navedbe avtorja ali izvora sporočil ali sporočil ali da se predstavi katerikoli osebi, ali ta napačno navede ali drugače napačno razkrije pripadnost kateri koli drugi osebi, vključno s predstavnikom MESA; ali (vi) razkrijejo slike katere koli osebe ali zasebne podatke o kateri koli osebi (na primer imena, telefonske številke, e-poštni naslovi, poštni naslovi, socialno zavarovanje ali drugo varnostno številko) brez dovoljenja te osebe.

6.3 Razen, kot je določeno v tej prilogi, se nobena od vsebin ne sme kopirati, preprodati, reproducirati, distribuirati, ponovno objavljati, prenašati, prikazovati, objavljati ali prenašati v kakršni koli obliki ali na kakršen koli način, vključno z elektronskim, mehanskim, fotokopiranjem, snemanjem ali kako drugače brez predhodno pisno dovoljenje MESA ali lastnika pravice intelektualne lastnine.

6.4 Brez pisnega dovoljenja MESA ne morete "zrcaliti" katero koli vsebino na katerem koli drugem strežniku.


7. PODATKI O PODJETJU
7.1 Strinjate se, da je vsa vsebina zaščitena z avtorskimi pravicami (bodisi registriranimi ali izhajajočimi po običajnem pravu ali po veljavnem civilnem pravu) in je v lasti ali pod nadzorom MESA. Potrdite vir katere koli vsebine, ki jo uporabljate v skladu s Pogoji in pogoji.

7.2 Avtorske pravice in podrobnosti o dovoljenju so na voljo na zahtevo ali kot je navedeno na spletnih straneh. Vsako nepooblaščeno kopiranje, prerazdeljevanje, razmnoževanje ali spreminjanje spletnih strani ali vsebine s strani katere koli osebe je lahko kršitev zakonov o blagovnih znamkah in / ali avtorskih pravicah in lahko takšno osebo podvrže pravnemu ravnanju. Soglašate, da boste v skladu z vsemi zakoni o avtorskih pravicah po vsem svetu uporabili spletne strani in vsebino ter preprečili kakršno koli nepooblaščeno kopiranje vsebine.

7.3 Nekatera imena, besede, naslovi, fraze, logotipi, ikone, grafike ali modeli na spletnih straneh predstavljajo blagovne znamke, trgovska imena, trgovsko obleko in / ali z njimi povezane izdelke in storitve MESA, njenih partnerjev, ponudnik storitev ali izvajalec MESA ali katere koli druge tretje stranke (skupaj "oznake") in so lahko zaščiteni v Kanadi ali drugod in njihov prikaz na spletnih straneh ne prenaša ali ustvarja licence ali drugih pravic v oznakah. Kakršna koli uporaba katere koli znamke, delno ali v celoti, ki je dostopna prek spletnih strani brez predhodnega pisnega pooblastila MESA ali tretje osebe, je strogo prepovedana.

7.4 MESA spoštuje pravice intelektualne lastnine drugih. Če menite, da je bilo vaše delo kopirano in na spletnih mestih prikazano na način, ki pomeni kršitev pravic intelektualne lastnine, nas obvestite z uporabo priloženega obrazca za podporo. MESA si pridržuje pravico, da odstrani vsebino, ki krši pravice intelektualne lastnine drugih, in prekiniti uporabo spletnih mest, kot je navedeno spodaj pod naslovom "Odpoved uporabe".


8. NEODVISNOST
8.1 MESA ali predstavnikom MESA ("obljubljene stranke") boš odškodnila in neupravičena od terjatev, ki jih vložijo tretje osebe in ki izhajajo iz vaše uporabe informacij, ki so dostopne s spletnih strani, in kakršne koli kršitve pogojev , vključno z morebitno uporabo vsebinskih ali uporabniških sprememb, razen tistih, ki so izrecno dovoljene v določilih in pogojih. Strinjate se, da odškodninske stranke ne bodo odgovorne v zvezi s takšno kršitvijo ali nepooblaščeno uporabo ali spremembo in se strinjajo, da bodo odškodninsko odgovorne vse izgube, odškodnine, sodbe, nagrade, stroške, izdatke in odvetniške honorarje odškodninskih strank v zvezi s tem.


9. POVEZANE SPLETNE STRANI IN FRAMING
9.1 Nekatere povezave na spletnih straneh vas lahko pripeljejo na druga spletna mesta. MESA te povezave ponuja zgolj kot prikladnost. MESA ni odgovoren za vsebino takšnih povezanih strani. MESA ne zastopa ali ne jamči in ne odobri ali odobri nobenih povezanih spletnih strani, informacij, ki se pojavljajo na njem, ali katerega koli opisanega izdelka ali storitve. Če pustite spletno mesto prek povezave, ki je vsebovano v tem dokumentu, in si ogledate vsebino, ki je ni zagotovljena s strani ali v imenu MESA, to storite na lastno odgovornost in vaša dolžnost je, da zaščitite pred virusi in drugimi uničujočimi elementi .

9.2 Imate omejeno, neizključno pravico, da ustvarite hiperpovezavo na spletnih straneh. Soglašate, da če povezujete druga spletna mesta s spletnimi stranmi, te druge spletne strani ne smejo (a) ustvariti okvirje okoli katerega koli dela spletnih strani ali uporabljati drugih tehnik, ki spreminjajo vizualno predstavitev spletnih strani; (b) pomeni, da MESA podpira vas ali katero koli drugo osebo (vključno z vašo organizacijo ali družbo) ali vi ali te izdelke ali storitve druge osebe; (c) brez predhodnega pisnega soglasja MESA navedite povezavo med vami ali katero koli drugo osebo ali vi ali izdelki ali storitve te druge osebe in MESA; (d) napačno predstavljate odnos z vami ali katero koli drugo osebo z MESA ali predstavite napačne, zavajajoče, napaćne, obrekljive ali drugače škodljive informacije ali vtise o MESA ali katerem koli njegovem izdelku ali storitvah; ali (e) vsebuje materiale, ki se lahko razlagajo kot neutrudni, škodljivi, žaljivi ali netočni ali kako drugače kršijo določbe in pogoje (vključno z oddelkom 6 (omejene uporabe)).


10. PRIVACIJA
10.1 MESA spoštuje vašo pravico do zasebnosti. Vse informacije, ki jih MESA lahko zbira prek spletnih strani o vas ob obisku spletnih mest, je predmet izjave o varovanju zasebnosti MESA, ki je vključena s sklicevanjem v določila in pogoje (»Izjava o zasebnosti«).


11. PRISTOJNOST
11.1 Spletne strani gostujejo na strežnikih, ki prebivajo v pokrajini Quebec v Kanadi, spletne strani pa nadzira MESA iz pokrajine Quebec v Kanadi. Z dostopom do spletnih strani se strinjate, da se ta sporazum oblikuje v pokrajini Quebec v Kanadi in da vse zadeve v zvezi s to uredbo urejajo zakoni pokrajine Quebec in zakoni Kanade, ne glede na kolizije zakonov njihovi ravnatelji.

11.2 Vsak spor med MESA in vi ali katera koli druga oseba, ki izhaja iz ali v zvezi s spletnimi stranmi, vsebino, določili in pogoji, katero koli transakcijo prek spletnih strani ali katero koli drugo zadevo, je treba rešiti pred sodišči province Quebec , Kanada, ki sedi v mestu Montreal ("sodišča") in s tem nepreklicno predložite in odobrijo izključno pristojnost teh sodišč v zvezi s katerim koli takim sporom.


12. PRENEHANJE UPORABE
12.1 Če kršite katero koli določbo Pogojev in pogojev, potem ne smete več uporabljati spletnih mest ali ustrezne vsebine, ki je na voljo na spletnih straneh. MESA po lastni presoji ugotovi, ali so bili Pogoji in pogoji kršeni.

12.2 MESA ali njegovi ponudniki storitev lahko kadarkoli in iz katerega koli razloga, z vzrokom ali brez nje in po lastni presoji, nemudoma: (i) začasno ali trajno prekinete (v celoti ali delno) vaše dovoljenje za uporabo spletnih strani; (ii) začasno ustavite, prekinete, odstranite ali trajno izbrišete in uničite, če je to primerno: (A) URL, naslov IP ali ime domene; ali (B) kakršno koli gradivo, ki ste ga vi ali drugi objavili ali poslali na katero koli spletno stran ali vse; (iii) omeji dostop do objavljenih ali posredovanih gradiv na spletnih straneh; in (iv) preprečite kakršno koli nadaljnjo uporabo spletnih strani; vse brez predhodnega obvestila ali kakršnekoli obveznosti do vas ali katere koli druge osebe in soglašate s temi ravnmi.


13. DRUGO
13.1 Če sodišče pristojnega sodišča iz kakršnega koli razloga ugotovi, da je katera koli določba Pogojev ali njegovega dela nezakonita, nična ali iz kakršnega koli razloga neizvršljiva, se ta določba uveljavlja v največji možni meri, da se lahko doseže namen določil in pogojev, ostali pogoji pa se nadaljujejo v polni veljavi. Neuspeh MESA, da vztraja pri strogem izvrševanju katerekoli določbe določil in pogojev ali kakršnekoli pravice, se ne sme razlagati kot opustitev take določbe ali pravice. Ti in MESA sta samostojni izvajalci in nobena agencija, partnerstvo, skupno podjetje, zaposlitveno ali franšizno razmerje niso namenjena ali ustvarjena s Pogoji uporabe ali uporabo spletnih mest ali vsebine s strani vas.

13.2 Določila in pogoji (vključno z Izjavo o zasebnosti) predstavljajo celoten sporazum med MESA in vami glede na zadevno vsebino ter nadomeščajo vsa sporočila, predstavništva ali sporazume, bodisi ustno ali pisno, med MESA ali njegovimi partnerji in z vami na to temo. V primeru kakršnega koli navzkrižja med Izjavo o zasebnosti in Pogoji in določili veljajo izjava o zasebnosti, kot je ustrezno.

13.3 Določbe določil in pogojev bodo v korist in bodo zavezujoče za MESA in vse ponudnike storitev, kot je ustrezno, in njihovi nasledniki in pooblaščenci ter vi in vaši dediči, izvršitelji, administratorji, nasledniki in osebni predstavniki. Pogojev in pogojev ter pravic in obveznosti v skladu s pogoji in določili ne smete dodeliti brez izrecnega pisnega soglasja MESA, ki se lahko zavrne le po lastni presoji MESA. MESA in njegovi ponudniki storitev lahko brez teh soglasij določijo te pogoje in njihove pravice in obveznosti v skladu s temi pogoji.